ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 1

ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 1 (rus. Specialnyj lager Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 3 nebo zkr. speclager MVD SSSR № 1).

Byl zřízen 15. 10. 1948 reorganizací ze ZVLÁŠTNÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 2 (viz) s dislokací na území Německa okupovaném Rudou armádou v Zemi (provincii) Durynsko (něm. Thüringen) v bývalém nacistickém koncentračním táboře Buchenwald u Výmaru (něm. Weimar a byl podřízen Oddělení zvláštních táborů Ministerstva vnitra SSSR na území Německa (rus. Otděl specialnych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR na těrritorii Germaniji nebo zkr. Otděl speclagerej MVD SSSR v Germaniji). Byl určen pro speciální kontingent internovaných Němců a občanů dalších zemí; mezi internovanými byla také řada občanů Československa ze severní Moravy a Slezska. Na jaře 1949 byl tábor znovu reorganizován na ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 2 (viz).