ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 1

ZVLÁŠTNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 1 (rus. Specialnyj lager Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 1 nebo zkr. speclager MVD SSSR № 1).

Byl zřízen 1. 5. 1949 reorganizací ze ZVLÁŠTNÍHO TÁBORA MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 3 (viz) s dislokací na území Německa okupovaném Rudou armádou v Zemi (provincii) Braniborsko (něm. Brandenburg) v bývalém nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen v Oranienburgu byl podřízen Oddělení zvláštních táborů Ministerstva vnitra SSSR na území Německa (rus. Otděl specialnych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR na těrritorii Germaniji nebo zkr. Otděl speclagerej MVD SSSR v Germaniji). Základní kontingent tvořilo 2890 internovaných občanů Německa a dalších zemí. Součástí tábora byla zvláštní věznice Ministerstva vnitra SSSR (rus. specialnaja ťurma Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. specťurma MVD SSSR) s 9684 vězni. Tábor byl zrušen zřejmě v březnu 1950.