ZOLOČEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 306

ZOLOČEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 306 (rus. Zoločevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 306 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 306).

Je zmíněn v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945. Nacházel se na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) asi čtyřicet kilometrů východně od Lvova v městě Zoločev (ukr. Zoločiv) patrně v místním zámku. Již předtím po anexi tohoto původně polského území 1 Sovětským svazem v roce 1939 v něm totiž Lidový komisariát vnitra SSSR zřídil tábor pro „nespolehlivé“ polské a ukrajinské obyvatelstvo a pro příslušníky polské armády, převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu, označovaný některými ruskými a ukrajinskými historiky jako Lvovská věznice č. 3 2. Podle polských historiků bylo tehdy v zámku soustředěno kolem 1500 internovaných a po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 jich téměř 700 bylo popraveno 3. V červenci 1941 vstoupili do města Němci a až do léta 1944 trvala německá okupace. Po příchodu Rudé armády byl tábor v zoločevském zámku zřejmě obnoven.


  1. Pův. pol. název města byl Zloczów. 

  2. Rus. Lvovskaja ťurma № 3 nebo ukr. Ťurma № 3 NKVS Lvivskoj oblasti. 

  3. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.