ZÁVODNÍ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 452

ZÁVODNÍ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 452 (rus. Zavodskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 452 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 452) 1.

V dosud zveřejněných dokumentech je poprvé uveden 8. 6. 1945. Byl rozmístěn v centru evropské části Ruska v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskaja) oblasti 85 km západně od města Jaroslavl na hranicích Tverské oblasti na Volze v přístavním městě Uglič 2. Vznikl zřejmě reorganizací dosavadního UGLIČSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 221 (viz). Kontingent tvořili zajatí Němci společně s maďarskými a rumunskými vojáky bojujícími po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci a Ukrajinci. V následujícím roce byl tábot opět přejmenován na UGLIČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 452 (viz).


  1. Dosl. přel. do češ. 

  2. Název tábora byl zřejmě odvozen podle umístění v průmyslové aglomeraci města v místech dnešních ulic Zavodskaja a Zavodskoj projezd.