ZAPOLÁRNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 503

ZAPOLÁRNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 503 (Zapoljarnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 503).

Další oficiálně používané označení: Zapoljarlag; Stroitělstvo 503.

Zřízen: mezi 10. 9. 1947 a 6. 5. 1948 1.

Zrušen: mezi 1. 10. 1948 a 5. 2. 1949 2.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 6. 5. 1948 Severní správě táborů železničního stavitelství Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Severnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Severnoje upr. lagerej železnodorožnogo str-va GULŽDS MVD SSSR).

Nacházel se: v západní Sibiři v Ťumeňské oblasti za severním polárním kruhem.

Správa sídlila: v lokalitě mysu Kamennyj (dnes osada Mys Kamennyj) na severu Obského zálivu v Karském moři.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruskými historiky nezjištěny 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba námořního přístavu a loděnic Glasevmorputi na mysu Kamennyj (dnes osada Mys Kamennyj) na severu Obského zálivu v Karském moři.


  1. V dochovaných dokumentech je první zmínka o táboru v rozhodnutí z 10. 9. 1947 zřídit v prvním čtvrtletí 1948 Zapolární nápravněpracovní tábor (rus. Zapoljarnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL]); rovněž je uveden jeho další název Zapoljarstroj Ministerstva vnitra SSSR (rus. Zapoljarstroj Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Zapoljarstroj MVD SSSR). Dalším dochovaným dokumentem z 6. 5. 1948 je příkaz už o přejmenování na Zapolární nápravněpracovní tábor a Stavbu 503 Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR. 

  2. Podle ruských historiků byl vystřídán Jenisejským nápravněpracovním táborem a Stavbou 503 (viz). 

  3. První údaje o počtu vězňů pracujících na Stavbě 503 jsou až Jenisejského nápravněpracovního tábora a Stavby 503 (viz pozn. 2).