ZAPLAG

ZAPLAG (zkr. z rus. Zapadnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Západní nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další užívané názvy: Zapadnoje Glavnoje političeskoje upravlenije i ispravitělno-trudovoj lager (Zapadnoje GPU i ITL); Zapadnyj ispravitělno-trudovoj lager Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (Zapadnyj ITL USVITLa).

Zřízen: 20. 9. 1949.

Zrušen: 30. 12. 1956.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v letech 1953─1957 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v obci Susuman.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 16585; 1. 9. 1951 15814 2; 1. 6. 1952 14471 3; 1. 8. 1953 9708.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba zlata na nalezištích Komsomolec, Stachanovec, Frolyč, Otpornyj 4, Skrytyj, Bolševik , Centralnyj, Širokij, Beličan (býv. Kuronach), Čkalovovo, Perspektivnyj a Lenkovyj; práce v zinkových dolech Kurbelljach 5 a Baryllyellach; práce v úpravárenském závodu dolu Kurbelljach; rozšíření těžebních prací a úpravárenských závodů na nalezištích Kurbelljach a Baryllyellach; těžba zinku na nalezištích Naděžda, Centralnyj a Otpornyj 5; těžba zlata na nalezištích Kontraďja, Udarnik, Čelbaňa 6; zemědělské práce v sovchozu Susuman; práce v susumanském opravárenském závodu; práce v susumanském závodu automobilové dopravy; stavební činnost; stavba silnic; těžba dřeva; stavba a provoz cihelny v Susumanu.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Z toho 858 žen. 

    441 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím (pouze muži).

  3. Z toho 748 žen. 

    2740 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. Ruskými historiky z dochovaných dokumentů citované pojmenování dolu je zřejmě špatná transkripce názvu Spornyj (viz Spornoje). 

  5. Rovněž Kurbilech nebo Kjurbeljach. 

  6. V devadesátých letech byla těžba na většině jakutských zlatých ložiscích a v rudných dolech zastavena.