YM-URJACH

YM-URJACH.

Pouze jménem této dnes zřejmě již zaniklé osady označují pamětníci tábor za polárním kruhem v Ojmjakonském okresu (jak. ulus) na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) na Dálném východě 1; patrně šlo o detašovaný tábor (rus. komadirovka) INDIGIRLAGU (viz) a vězni těžili zlato.


  1. V seznamu táborů v Jakutsku, uveřejněném v týdeníku Jakutsk Večernij, pořízeném podle mapy zpracované na základě svědectví pamětníků koncem osmdesátých let historiky Správy Federální služby bezpečnosti Ruské federace v Republice Sacha (Jakutsko).