WOLA LACKA

WOLA LACKA.

Pouze jménem této dnes již zřejmě zaniklé vesnice ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) nedaleko města Mošciska (dnes ukr. Mostiska) na nové sovětsko-polské hranici, označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od ledna do března 1941 bylo internováno 200 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních a internovaní pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.