BARAŠEVLAG

BARAŠEVLAG (zkr. z rus.Baraševskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Promkombinat GULAGa neboli čes. Baraševský nápravněpracovní tábor Průmyslového kombinátu Hlavní správy nápravněpracovních táborů).

Zřízen: 26. 5. 1953 převzetím táborových jednotek (rus. lagernoje podrazdělenije) s tzv. všeobecným kontingentem (rus. obščij kontingent).

a průmyslových podniků postoupených DUBRAVLAGEM (viz).

Zrušen: 15. 3. 1954 opětným předáním DUBRAVLAGU.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve středním Povolží v Mordvinské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Mordvinská republika v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: v Zubovo-Poljanském okrese v obci Javas na břehu stejnojmenné řeky 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 7. 1953 596; 1. 8. 1953 647; 1. 1. 1954 492.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zabezpečování prací pro průmyslový kombinát Hlavní správy nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR 2: dřevozpracující výroba a nábytkářství; kovovýroba; práce v cihelně; práce ve vápence; výroba krytiny; výroba konfekce; investiční výstavba; těžba dřeva a rašeliny.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle lokace některého táborového střediska nedaleko železniční stanice Baraševo. 

  2. Viz Dubravlag.