VYTĚGORLAG

VYTĚGORLAG (zkr. z rus. Vytěgorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR neboli čes. Vytěgrský nápravněpracovní tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR).

Další oficiálně používané označení: Vytěgorstroj.

Zřízen: 11. 10. 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska ve Vologodské oblasti.

Správa sídlila: 820 km severozápadně od Vologdy v městě Vytěgra na stejnojmenné řece.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1940 10253; 1. 1. 1941 14643 1. 7. 1941 34738.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Volžsko-baltské vodní cesty v úseku od Oněžského jezera k pramenům řeky Šeksny.