VYTĚGORLAG

VYTĚGORLAG (zkr. z rus. Vytěgorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Vytěgrský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Vytěgorstroj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Vytěgralag.

Zřízen: 24. 2. 1948 ze zrušeného ŠIROKLAGU (viz).

Zrušen: 31. 10. 1952 spojením se ŠEKSNINLAGEM a vytvořením VOLŽSKO-BALTSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORU (oba viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR); od 5. 11. 1949 Hlavní správě táborů výstavby Volžsko-donského spojovacího průplavu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej stroitělstva Volgo-Donskogo sojedinitělnogo kanala Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrovolgodonstroj MVD SSSR); od 20. 2. 1951 Vytěgorgidrostroji Ministerstva vnitra SSSR (rus. Vytěgorgidrostroj Ministěrstva vnutrennich děl [MVD] SSSR) a od 3. 7. 1951 Hlavní správě táborů výstavby Volžsko-baltské vodní cesty Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej stroitělstva Volgo-Baltijskogo vodnogo puti Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrovolgobaltstroj MVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska ve Vologodské oblasti.

Správa sídlila: v městě Vytěgra.

Oficiálně udávané počty vězňů: 5. 1948 833; 1. 1. 1949 3473; 1. 7. 1950 4798; 1. 1. 1951 4195; 1. 1. 1952 13594; 1. 4. 1952 12532 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Volžsko-baltské vodní cesty v úseku od Oněžského jezera k jezeru Běloje; stavba elektrického vedení vysokého napětí v úseku řeka Svir-Z 2─Bělousovo 3 (přes 200 km); stavební montážní práce ve Vytěgře a v Lodějném poli 4; práce pro Balttěchflot 5; práce pro Hlavní správu silnic Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR MVD SSSR); práce pro Burvodstroj 6; práce v kamenolomu; oděvní výroba; nakládka a vykládka materiálů; těžba dřeva; geologický průzkum; zemědělské práce.


  1. Z toho 3276 žen. 

    2293 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  2. V Leningradské oblasti v povodí Ladožského jezera. 

  3. Ve Vologodské oblasti. 

  4. V Leningradské oblasti na levém břehu řeky Svir. 

  5. Trust pro úpravu mořského dna Baltěchflot; dnes součást akciové společnosti Sevzapmorgidrostroj Ministerstva dopravního stavitelství SSSR (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo Sevzapmorgidrostroj Ministěrstva transportnogo stroitělstva SSSR nebo zkr. OAO Sevzapmorgidrostroj MTS SSSR). 

  6. Dnes akciová společnost Burvodstroj; zabývá se prováděním vodohospodářských staveb, hloubením studní a stavbou vodárenských věží.