VYŠNĚVOLOČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 216

VYŠNĚVOLOČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 216 (rus. Vyšněvolockij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 216 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 216).

Byl zřízen v roce 1944 severně od Moskvy v Kalininské (od 1990 Tverská) oblasti 110 km severozápadně od oblastního centra Kalinin (od 1990 Tver) v lokalitě města Vyšnij Voloček. Byli v něm soustředěni zajatí Němci s Maďary a Rumuny bojujícími po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci. Část kontingentu tvořili také sovětští občané, vracející se z Německa, kam byli odvlečeni na práci nebo příslušníci Rudé armády uprchlí z německého zajetí, přesto však bolševiky považovaní za nedůvěryhodné „zbabělce“. Všichni pracovali v místních průmyslových závodech. Dva tisíce zajatců a internovaných byly zaměstnány Lidovým komisariátem textilního průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat těkstilnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomtěksprom SSSR) v Textilním kombinátu přímo v městě Vyšnij Voloček 1. V dosud zveřejněných dokumentech je tábor zmiňován ještě v roce 1948.


  1. Dnes Vyšněvoločský lnářský kombinát (rus. Vyšněvolockij chlopčatobumažnyj kombinat).