BARANOVIČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 410

BARANOVIČSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 410 (rus. Baranovičskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 410 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 410).

Je zmíněn ve výkazech z 10. 4. 1946 a byl dislokován na západě Běloruské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) v dnešní Baranovičské oblasti (bělorus. Baranavičyskaja voblasc) v městě Baranoviči (dnes bělorus. Baranavičy). Částečně byl rozmístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce 1. Je také zmíněn ve výkazech k 17. 3. 1947.


  1. Po okupaci Sovětským svazem východního Polska v září 1939 byl v Baranovičích (tehdy pol. Baranowicze v Novogrodském vojvodství) od 18. do 30. září 1939 v místních kasárnách dočasný tábor pro internované polské vojáky.