BALYGYČANLAG

BALYGYČANLAG (zřejmě zkr. z rus. Balygyčanskij lager neboli čes. Balygyčanský tábor).

Další oficiálně používané označení: Balygyčanskij razvědrajon.

Je zmiňován některými pamětníky. Nacházel se na okraji Horněkolymského horského hřebenu v lokalitě vesnice (dnes město) Balygyčanu nedaleko ústí stejnojmenné řeky do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Chabarovském kraji (dnes území na severozápadě Magadanské oblasti) asi 500 km severně od Magadanu v dnešním Omsukčanském okresu. Šlo zřejmě o táborové oddělení nebo táborové středisko nejprve SEVVOSTLAGU a později JUZLAGU (oba viz). Vězni pracovali v geologickém průzkumu zlatonosných nalezišť. Viz rovněž KOLYMALAG.