VÝCHODO-OLOVĚNÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE

VÝCHODO-OLOVĚNÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE (rus. Vostočno-svincovoje upravlenije [Upr.] i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Jenisejstroja).

Zřízena: 12. 4. 1950.

Zrušena: 25. 1. 1952.

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nacházela se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 1.

Správa sídlila: ruští historici nezjistili 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: geologický průzkum a těžba olověné rudy; stavební činnost; práce ve strojírenských dílnách.


  1. Viz Jenisejlag pozn. 1. 

  2. Z dochovaných dokumentů bylo zjištěno rozmístění pouze jednoho táborového oddělení u osady Centralnyj rudnik (na dobové mapě označené jako Svincovyj rudnik neboli čes. Olověný důl) na pravém břehu řeky Angary u jejího ústí do Jeniseje. 

  3. Je pouze znám počet vězňů v táborovém oddělení u ústí Angary do Jeniseje (viz pozn. 2) – k 1. 10. 1951 jich bylo 872 a z toho čtyři vězni byli odsouzeni za kontrarevoluční činnost.