VRANGELŮV OSTROV

VRANGELŮV OSTROV (rus. ostrov Vrangelja).

Podle pamětníků byl na tomto souostroví hluboko za severním polárním kruhem v Severním ledovém oceánu mezi Východosibiřským mořem a Čukotským mořem tábor zřejmě spravovaný ČAUNLAGEM (viz). Mezi vězni údajně bylo mnoho občanů jiných zemí. Dnes je ostrov neobydlen a od roku 1976 je přírodní rezervací 1.


  1. Souostroví zaujímá plochu kolem 4660 km2 a administrativně je součástí Šmidtovského okresu v Magadanské oblasti. 

    Vrangel, Ferdinand (1797-1870) byl ruským admirálem a polárním badatelem; v letech 1820-1824 vedl Kolymskou skupinu expedice zkoumající břehy severovýchodní Sibiře a zanesl do map mnoho ostrovů v SEverním ledovém oceánu a mezi nimi také ten, který později dostal jeho jméno. Součástí dnešní rezervace je rovněž nedaleký ostrov Gerald.