VOROŠILOVOVO LOŽISKO

VOROŠILOVOVO LOŽISKO (rus. Priisk imeni Vorošilova) 1.

Takto označují pamětníci tábor s vězni pracujícími na stejnojmenném zlatonosném ložisku v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na západě Magadanské oblasti asi 390 km od Magadanu v Těňkinském okresu u osady Omčak na břehu stejnojmenného přítoku řeky Dětrin. Pouze mužský tábor byl spravován postupně různými centrálami. Již od třicátých let patřil zdejší do SEVVOSTLAGU (viz) a v letech 1948-1954 do 3. táborového oddělení BĚRLAGU (viz) 2. Potom se opět vrátil do SEVVOSTLAGU. Na ložisku zřejmě působil také tábor TĚŇLAGU (viz). Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Kliment Vorošilov (1881-1969) byl sovětským maršálem a politikem. Byl dvakrát vyznamenán řádem Hrdina Sovětského svazu. 

  2. Viz Matrosovův důl.