VORONINLAG

VORONINLAG (zkr. z rus. Voroninskij spravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Voroninský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Voroninskoje lagernoje otdělenije (LO).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Voronlag.

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 601 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) 1.

Zrušen: působil ještě k 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); potom od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); 3. 2. 1955 byl předán Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a po jejím převedení do Ministerstva středního stroijírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR) byl vrácen zpátky Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: na jihovýchodě Západosibiřské nížiny v Tomské oblasti.

Správa sídlila: v městě Tomsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 5. 1953 16702; 1. 10. 1953 12220; 1. 1. 1954 10904; 1. 1. 1955 11102 3; 1. 1. 1956 9307; 1. 1. 1957 8909; 1. 1. 1958 6884; 1. 1. 1959 6197; 1. 1. 1960 3174.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodů „I-1“ a „I-2“ 4; stavba chemičky 5; stavba Tomského stavebního institutu 6; stavba dvou cihelen; stavba závodu na výrobu ze silikátů; bytová výstavba; práce v dřevozpracujícím kombinátu 7; těžba nekovových stavebnin; stavba objektu pro Tomskou kabelovnu 8; stavba závodu na výrobu železobetonových konstrukcí; pomocné zemědělské práce.


 1. 24. 6. 1959 byl nápravněpracovní tábor reorganizován na Voroninské táborové oddělení (rus. Voroninskoje lagernoje otdělenije nebo zkr. Voroninskoje LO).. 

 2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora; byl však odvozen zřejmě od osady Voronino vzdálené třináct kilometrů od Tomska. Nedaleko Voronina je dodnes v provozu velký kamenolom. 

 3. Z toho 193 žen. 

  Podle jiných pramenů bylo však tehdy ve Voroninlagu 15609 vězňů a z toho 678 žen. Neboli další příklad formálního vyplňování statistických výkazů některými správami táborových komplexů a patrně rovněž manipulace s uváděnými údaji. Důvěřovat záznamům v dochovaných dokumentech opravdu nemůžeme bezvýhradně.

 4. Šlo zřejmě o stavbu reaktorů I-1 a I-2 pro jadernou elektrárnu v Seversku; Seversk se nalézá 22 km severozápadně od Tomsku a dodnes je Uzavřeným administrativněúzemním útvarem známým pod názvem Tomsk-7. 

  Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a 10 ministerstvu pro atomovou energii.

 5. Šlo patrně o základ dnešní akciové společnosti Tomský ropný a chemický závod (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo Tomskij něftěchimičeskij zavod nebo zkr. OAO TNChK). 

 6. Rus. Tomskij inženěrno-stroitělnyj institut nebo zkr. TISI; dnešní Tomská státní univerzita architektury a stavebnictví (rus. Tomskij gosudarstvennyj architěkturno-stroitělnyj universitět nebo zkr. TGASU). 

 7. Viz Stavba 601 s nápravněpracovním táborem pozn. 6. 

 8. Šlo zřejmě o dnešní akciovou společnost Sibkabel (rus. Zakrytoje akcioněrnoje obščestvo [ZAO] Sibkabel).