VORONĚŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 82

VORONĚŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 82 (rus. Voroněžskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 82 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 82).

Byl zřízen v roce 1945 v centrálním Rusku ve Voroněžské oblasti v lokalitě města Voroněž patrně z dosavadního táborového oddělení USMAŇSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 82 (viz). Kontingent tvořili zajatí němečtí vojáci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti SSSR (zejména Maďaři a Rumuni) a internovaní Ukrajinci a Poláci. Pracovali zejména pro Lidový komisariát stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR) na poválečné obnově města Voroněže a pro Lidový komisariát výroby obráběcích strojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat stankostrojenija SSSR nebo zkr. Narkomstankostroj SSSR) na rekonstrukci Kalininova závodu (rus. zavod im. M. I. Kalinina) ve Voroněži. Poslední záznamy o táboře jsou z března 1950.