VOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR

VOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR (rus. Volžskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Ministěrstva vnutrennich děl [MVD] SSSR).

Další oficiálně používané označení: Volgolag; Volgostroj.

Zřízen: 29. 4. 1946 přejmenováním VOLŽSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz).

Zrušen: 29. 4. 1953 předáním táborových oddělení Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Jaroslavlské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Jaroslavskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Jaroslavskoj obl.).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskoj) oblasti 1.

Správa sídlila: zpočátku v městě Ščerbakov (předtím do roku 1946 a potom znovu od roku 1957 Rybinsk) a potom v Rybinském okresu obec Perebory 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1946 17338 3; 1. 1. 1947 21379; 1. 1. 1948 18440; 1. 1. 1950 17399; 1. 1. 1952 16035; 1. 1. 1953 15063 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Volgostroj Ministerstva vnitra SSSR (rus. Volgostroj Ministěrstva vnutrennich děl [MVD] SSSR) 5; dokončení stavby vodních děl v Ugliči a Ščerbakovu; práce ve strojírenském závodě č. 1 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministěrstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) 6; těžba dřeva; těžba kamene; krejčovská výroba; zhotovování předmětů široké spotřeby; zemědělské práce 7; rybolov a zpracování ryb.


  1. Viz Volgolag pozn. 1. 

  2. Dnes součást Rybinska. 

  3. 8175 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  4. Koncem roku 1949 byla ve 2. oblastní nemocnici Volžského nápravněpracovního tábora Ministerstva vnitra SSSR zřízena Ústřední psychiatrická léčebna zdravotnického odboru (rus. Sanotděl) Hlavní správy nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Centralnaja psichiatričeskaja bolnica Sanitarnogo otděla Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. CPB Sanotděla GULAGa MVD SSSR) pro 300 vězňů; organizačně byla léčebna vedena jako 14. táborové oddělení Volžského nápravněpracovního tábora Ministerstva vnitra SSSR s umístěním v lokalitě železniční stanice Rybinsk. 

    K 1. 3. 1952 bylo v Ústřední psychiatrické léčebně 400 vězňů; z toho 114 žen a 219 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  5. V říjnu 1946 byl Volgostroj Ministerstva vnitra SSSR předán Ministerstvu elektráren SSSR (rus. Ministěrstvo elektrostancij SSSR nebo zkr. ME SSSR). 

  6. Vězni například pracovali na vyrobě ocelové konstrukce pro výškovou budovu Ministerstva vnitra SSSR v Moskvě na Kotělnickém nábřeží. 

  7. Volžský nápravněpracovní tábor Ministerstva vnitra SSSR obhospodařoval 2090 ha zemědělské půdy.