VOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

VOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Volžskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Volgolag; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Volgostroja.

Zřízen: 26. 2. 1944 spojením Volgostroje Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Volgostroj Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR) s RYBINLAGEM (viz).

Zrušen: 29. 4. 1946 přeměněním na VOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskoj) oblasti 1.

Správa sídlila: zpočátku v městě Rybinsk a potom v Rybinském okresu v obci Perebory (dnes součást Rybinska).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1944 24844; 1. 1. 1945 21200; 1. 1. 1946 13857; 1. 4. 1946 17527.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Volgostroj Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Volgostroj Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR); muniční výroba (!); výroba speciálních obalů a dalších vojenských materiálů; výstavba 3. agregátu Rybinské hydroelektrárny; těžba dřeva a užitkového dříví pro potřeby Lidového komisariáru vnitra SSSR v Moskvě; zemědělské práce a práce v rybolovném průmyslu; práce ve strojírenském závodě č. 1 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR; výstavba v Noginsku (například objektů Noginské správy Volgostroje Lidového komisariátu vnitra SSSR); práce v obráběcích dílnách; zhotovování oděvů; dřevozpracující a hrnčířská výroba.


  1. Viz Volgolag pozn. 1.