VOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 137

VOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 137 (rus. Volskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 137 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 137).

Je zmíněn v dochovaných hlášeních z 1. 11. 1944 s dislokací na jihovýchodě evropské části Ruska v Povolží v Saratovské oblasti 115 km severovýchodně od Saratova na pravém břehu Volhy v lokalitě města Volsk. Vznikl zřejmě z dosavadního 2. táborového oddělení POKROVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIAÁTU VNITRA SSSR č. 127 (viz) a byli v něm soustředěni především němečtí vojáci a příslušníci dalších po boku Německa bojujících armád zajatí po vítězství Rudé armády u Stalingradu 1. 1800 zajatců pracovalo pro Lidový komisariát průmyslu stavebních hmot SSSR (rus. Narodnyj komissariat promyšlennosti stroitělnych matěrialov SSSR nebo zkr. Narkompromstrojmatěrialov SSSR či NKPSM SSSR) ve Volské cementárně 1. V místní střední škole byla umístěna zvláštní nemocnice č. 1691 (rus. specialnyj gospital № 1691 nebo zkr. specgospital № 1691) s 2000 lůžky obsluhující všechna tábory zajatců a internovaných v Saratovské oblasti a v další školní budově u závodu Bolševik byla další zvláštní nemocnice s 386 lůžky sloužící SARATOVSKÉMU TÁBORU HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 238 (viz). Tábor ve Volsku je zmíněn rovněž ve výkazech k 10. 5. 1948. Obě nemocnice byly však v provozu nejméně ještě v roce 1949. V části městského hřbitova na kopci na okraji Volska jsou dodnes opuštěné hroby německých, italských a maďarských zajatců. Před časem byl hřbitov péči Spokové republiky Německa opraven a obehnán plotem. V roce 2005 byl však znovu zdevastován.


  1. Ještě předtím bylo ve Volsku umístěno táborové oddělení Volgolagu a po něm Rybinlagu (oba viz).