VOLOSOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 300

VOLOSOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 300 (rus. Volosovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 300 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 300).

Je uveden v dochovaných dokumentech z 8. 6. 1945. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti 85 km jihozápadně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg čes. Petrohrad) v obci Volosovo. 1. táborové oddělení bylo přímo ve Volosovu a další v okolních vesnicích Gorki a Kikerino a v obci Krasnaja Myza. Zajatci a internovaní pracovali v místní zemědělské výrobě a na těžbě dolomitu. Tábor byl zmíněn rovněž ve výkazech z 10. 4. 1946. Později se zřejmě stal součástí NĚVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 393 (viz).