BALAGANSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

BALAGANSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Balaganskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Zřízeno: 20. 5. 1949 1.

Zrušeno: 29. 4. 1953.

V různých dobách bylo podřízeno: podniku Zolotoprodsnab Zvláštní hlavní správy Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézalo se: ve východní Sibiři na území Irkutské oblasti.

Správa sídlila: na břehu Angary v jižní části Bratské přehradní nádrže v osadě Birit 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1952 750 3; 1. 1. 1953 436.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v zemědělství.


  1. Původně Balaganské táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra v Irkutské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Irkutskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Irkutskoj obl.) zřízené v roce 1943. K 20. 5. 1949 bylo přeměněno nejprve na zemědělské samostatné táborové středisko (rus. selsko-chozjajstvennyj otdělnyj lagernyj punkt [OLP]) a později na samostatné táborové oddělení. 

  2. V Balaganském okrese; 

    Přístav Balagansk na levém břehu Bratské vodní nádrže a na okraji Balagandské lesostepi dal zřejmě táboru název.

  3. Z toho 543 žen. 

    31 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy.