VOLOGDALAG

VOLOGDALAG (zkr. z rus. Vologda lager ve významu Lager Vologda neboli čes. Tábor Vologda).

Je zmiňován ve vzpomínkách ukrajinských a polských pamětníků. Již v devatenáctém století byli do města Vologda ve Vologodské oblasti na severu Ruska posíláni do vyhnanství političtí odpůrci tehdejšího carského režimu. V roce 1939 byl ve Vologdě zřízen VOLOGODSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz) pro Poláky zajaté zajaté v polsko-sovětské válce. Později byl přeměněný na jedno z osmnácti táborových oddělení GRJAZOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 150 (viz). Od roku 1943 byli Poláci postupně přesunováni do nápravněpracovních táborů a na jejich místo přišli němečtí zajatci a internovaní občané Sovětským svazem během války „osvobozených“ zemí. Později byli v táboře ve Vologdě také japonští zajatci. Všichni byli nasazeni na těžbu dřeva v okolních lesích.