VOLOČYSKA

VOLOČYSKA.

Pouze jménem této železniční stanice na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) na přechodu bývalé polsko-sovětské hranice Podwoloczyska-Voločyska, dnes v Chmelnické oblasti (ukr. Hmelnycka oblast), označují polští historici dočasný tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po anexi východních polských území v září 1939 internoval až do listopadu 1939 polské vojáky a funkcionáře státní správy a úřadů z obsazených území 1. Tábor se nalézal v prostorách nádraží a podle polských historiků jim prošlo kolem tří tisíc internovaných. Od ledna do června 1941 byl ve Voločisce umístěn VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) se 700 internovanými pracujícími na stavbě silnice. Viz rovněž FRIDRICHOVKA.


  1. Po připojení východního Polska k Sovětskému svazu ukr. Pidvoločiska,