VOLOČANKA

VOLOČANKA.

Pouze takto označují ukrajinští pamětníci ženský tábor a mužský tábor v lokalitě stejnojmenné dolganské osady na řece Hatanze (rus. Chatanga) na krajním severu východní Sibiře za severním polárním kruhem asi 400 km severovýchodně od administrativního centra dnešního Tajmyrského (Dolgansko-něneckého) autonomního okruhu přístavu DUDINKY (viz). Šlo o součást NORILLAGU (viz).