VOLKOVYSSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 281

VOLKOVYSSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 281 (rus. Volkovysskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 281 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 281).

Ve vzpomínkách slovenských pamětníků zkomoleně nazýván: Volchovysk.

Je zmíněn již ve výkazech z 8. 6. 1945 a dislokován na západě Běloruské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) nedaleko hranice s Polskem v dnešní Grodněnské oblasti (bělorus. Grodnanskaja voblasc) v městě Volkovysk (dnes bělorus. Vavkavysk). Měl šest táborových oddělení a částečně byl rozmístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce. Mezi zajatci a internovanými byli také četní Slováci. Je rovněž zmíněn ve výkazech k 17. 3. 1947.