VOLCHOVLAG

VOLCHOVLAG (zřejmě zkr. z rus. Volchovskij lager neboli čes. Volchovský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Šlo zřejmě o táborové oddělení SJASSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 213 (viz) umístěné nedaleko města Volchov (do roku 1940 osady Volchostroj) u ústí stejnojmenné řeky do Volchovské zátoky Ladožského jezera na severovýchodě Leningradské oblasti asi 120 km od Leningradu (dnes Sankt Petěrburg). Zpočátku byli v táboře zřejmě především příslušníci polské armády převezení po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a Finové zajatí za první finsko-sovětské války následující krátce nato v letech 1939-1940. Později přibyli násilně do sovětského vnitrozemí deportovaní nespolehliví obyvatelé z území západní Ukrajiny a Běloruska, obsazených podle sovětsko-německé smlouvy Německem, a ze Sovětským svazem tehdy anektovaných pobaltských zemí. Nedaleko bývalého tábora zůstaly zachovány dva rozsáhlé hřbitovy finských zajatců.