VOLCHOVKA

VOLCHOVKA (patrně zkom. do rus. z pol. Wolchowka).

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství pol. wojewódstvo wolynskie), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Vilhivka ve Volyňské oblasti (ukr. Volynska oblast) nedaleko nové severozápadní hranice Polska a Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují někteří pamětníci dočasný tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po obsazení polského území internoval Čechy a Slováky, kteří odešli z Německem okupovaného Československa a v Polsku vstoupili do formujícího se Českého a slovenského legionu, s nimž po rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz přešli na sovětské území a byli zajati Rudou armádou.