VOLGOLAG

VOLGOLAG (zkr. z rus. Volžskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo gidrotěchničeskich uzlov neboli čes. Volžský nápravněpracovní tábor a Výstavba vodních děl).

Další oficiálně používané označení: Volgostroj.

Zřízen: 7. 12. 1935.

Zrušen: 20. 3. 1942 postupným předáním táborových oddělení nově zřízenému RYBINLAGU (viz).

Byl podřízen: do 13. 9. 1940 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a potom Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR); od 24. 10. 1941 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR.

Nacházel se: v centru Ruska v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskoj) oblasti 1.

Správa sídlila: zpočátku v městě Rybinsk a později v Rybinském okresu v obci Perebory (dnes součást Rybinska).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1936 19420; 1. 1. 1937 43566; 1. 1. 1938 73100; 1. 10. 1938 77345 2; 1. 1. 1939 74576; 1. 1. 1940 63047; 1. 1. 1941 87791; 1. 7. 1941 85505.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Volgostroj Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Volgostroj Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR) - stavba Rybinského vodního díla, Ugličského vodního díla 3, Šeksněnského vodního díla 4 a Ugličské hydroelektrárny; stavba železniční odbočky Uglič─Kaljazin 5 (včetně železničního mostu přes Volhu u Kaljazinu); práce ve strojírnách č. 1 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) a stavební práce při rozšiřování slévárenských provozů závodu č. 28; stavba protiletadlových krytů v Jaroslavli 6.


  1. V Jaroslavlské oblasti hraničící s Moskevskou oblastí bylo v různých obdobích mezi lety 1935─1945 rozmístěno celkem sedm nápravněpracovních táborů. 

    I v roce 2003 bylo v Jaroslavlské oblasti stále sedm Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  2. 14482 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 22488 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  3. Obě vodní díla představovala vodní cestu Rybinsk─Dubna; dnes jsou součástí významného holdingu Ruská akciová společnost energetiky a elektrifikace Jednotná energetická soustava Ruska (rus. Rossijskoje otkrytoje akcioněrnoje obščestvo energetiky i elektrifikaciji Jedinnaja energetičeskaja sistěma Rossiji nebo zkr. RAO JECRossiji) a tvoří jeho dceřinou společnost Kaskáda Hornovolžských hydroelektráren (rus. Dočerinnoje akcioněrskoje obščestvo Kaskad Verchně-Volžskich gidroelektrostancij nebo zkr. DOAO Kaskad VV GES). 

  4. Součást Volžsko-baltské vodní cesty. 

  5. Již v sousední Tverské oblasti. 

  6. Zřejmě po útoku Německa na SSSR v červnu 1941.