VODOPJANOVOVO NALEZIŠTĚ

VODOPJANOVOVO NALEZIŠTĚ (rus. Priisk imeni Vodopjanova) 1.

Tábor na stejnojmenném zlatonosném nalezišti na dolním toku říčky Chatyngnach nedaleko jejího ústí do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti v současném Jagodnojském okresu. Dál po proudu řeky byl další tábor u naleziště nazvaného NIŽŇAJA CHATYNGNACH a naopak směrem na jih tábor u osady CHATYNNACH (oboje viz). Většinu nalezišť spravovala Severní báňská správa (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. SGRU) Dalstroje a tábor původně náležel Samostanému táborovému středisku Jagodnoje SEVVOSTLAGU (viz) 2. V padesátých letech přešel do SEVLAGU (viz). Od konce devadesátých let je lokalita neobydlená. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Michail Vodopjanov (1899-1980) byl sovětský letec, který v roce 1934 společně s šesti dalšími letci zachránil 102 trosečníků z ledoborce Čeljuskin. Byl vyznamenán řádem Hrdina Sovětského svazu. 

  2. V roce 1937 bylo Vodopjanovovo naleziště spojeno do jednoho podniku s nalezištěm 8. března (rus. 8-e marta) a nalezišti Nižnij Chatyngnach a Leďanoj. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.