VLADLAG

VLADLAG (zkr. z rus. Vladivostokskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Vladivostocký nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Upravlenije (upr.) Vladivostokskogo ispravitělno-trudovogo lagera (ITL) i kolonij Primorskogo kraja.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Vladivostoklag.

Zřízen: 13. 4. 1939 při reorganizaci DALLAGU.

Zrušen: v roce 1943 převedením táborových jednotek Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy lidového komisariátu vnitra SSSR v Primorském kraji (rus.Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Primorskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Primorskomu kr.).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.); od 14. 9. 1940 pouze Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR a od 1. 12. 1941 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy lidového komisariátu vnitra SSSR v Primorském kraji.

Nacházel se: na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji.

Správa sídlila: v městě Vladivostok a později v železniční stanici Vtoraja Rečka 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 56033; 1. 7. 1940 43902; 1. 1. 1941 34192; 1. 3. 1941 36045 2; 1. 7. 1941 33138; 1. 1. 1942 27750; 1. 1. 1943 14485 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: rybolov a zpracování ryb 4; stavba silnic na území Primorského kraje; stavba objektů Hlavní správy výstavby letišť Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus.Glavnoje upravlenije aerodromnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUAS NKVD SSSR) a Tichooceánského loďstva; těžba dřeva; zhotovování předmětů široké spotřeby; zemědělské práce (především živočišná výroba).


  1. Dnes součást Vladivostoku. 

    V roce 1992 byl ve městě odhalen památník obětem represí.

  2. Z toho 6407 žen. 

  3. Z toho 2334 žen. 

    880 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. V roce 1940 Vladlag dodával do sovětského národního hospodářství téměř deset procent produkce rybného průmyslu Primorského kraje; plán ukládal Vladlagu ulovit v tomto roce třicet a půl tuny ryb.