VJAZEMLAG

VJAZEMLAG (zkr. z rus. Vjazemskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Vjazemský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Upravlenije Stroitělstva i Vjazemlaga Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Upr. Stroitělstva i Vjazemlaga GUŠOSDORa NKVD SSSR.

Zřízen: 5. 2. 1936.

Zrušen: 22. 7. 1942 přejmenováním na STAVBU HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 1 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR); od 2. 4. 1941 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR); od 2. 7. 1941 Hlavní správě výstavby letišť Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije aerodromnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrenich děl SSSR nebo zkr. GUAS NKVD SSSR)a konečně od 14. 2. 1942 Hlavní správě silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD SSSR).

Nacházel se: zpočátku na západě evropské části Ruska ve Smolenské oblasti a po evakuaci po útoku Německa na SSSR v roce 1941 dál směrem na jihovýchod v Penzské oblasti.

Správa sídlila: v Smolenské oblasti v městě Vjazma a v Penzské oblasti v obci Nikolajevka v Nikolajevském okresu.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1936 12052; 1. 10. 1936 56180; 1. 1. 1937 31305; 1. 1. 1938 24100; 1. 7. 1938 49738; 1. 10. 1938 39350 1; 1. 1. 1939 27470; 1. 1. 1941 10394; 1. 7. 1941 14374; 1. 1. 1942 8676; 1. 4. 1942 5848 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba dálnice Moskva─Minsk; stavba letišť v Tambovské oblasti a ve Smolenské oblasti.


  1. 1988 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 10260 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  2. Z toho 435 žen. 

    294 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.