VJARTSILLAG

VJARTSILLAG (zkr. z rus. Vjartsilskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Vjartsilský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Vjartsilskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i metallurgičeskij zavod.

Zřízen: 7. 8. 1946.

Zrušen: 29. 4. 1953 předáním Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Karelo-finské sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Karelo-Finskoj sovětskoj socialističeskoj respubliku nebo zkr. UITLK MVD Karelo-Finskoj SSR).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v Karelské autonomní sovětské socialistické republive (v letech 1940─1956 Karelo-Finská sovětská socialistická republika a dnes Respublika Karelija v rámci Ruské federace; fin. Karjala nebo Pohjois-Karjalan Lääninhallitus).

Správa sídlila: jihozápadně od Mědvěžjegorska až na hranicích s Finskem v osadě Vjartsilja (fin. Vartsilä).

Oficiálně udávané počty vězňů: 6. 1946 1917; 1. 1. 1947 1734; 1. 1. 1948 2219; 1. 1. 1949 2230; 1. 1. 1950 2112; 1. 1. 1951 2092; 1. 1. 1952 1754; 1. 1. 1953 2090.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: hutní výroba; výroba ostnatého drátu pro tábory a kolonie Ministerstva vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR) 1; stavební práce, těžba dřeva.


  1. Sic!