VITIMLAG

VITIMLAG (zřejmě zkr. z rus. Vitimskij lager neboli čes. Vitimský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Nacházel se v povodí řeky Vitim (přítok Leny) v severovýchodní Sibiři v jihozápadní části Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) v Lenském ulusu 1 a vězni pracovali ve zlatých a uhelných dolech. Zima v lokalitě trvá kolem šesti a půl měsíců a průměrná teplota vzduchu v lednu je -34°C a v červenci maximálně 19°C. Patrně šlo o táborové oddělení BODAJBINLAGU (viz) se správou v sousední Irkutské oblasti.


  1. Jak. okres.