VITEBSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 191

VITEBSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 191 (rus. Vitebskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 191 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 191).

Je uveden ve zveřejněných dokumentech z 1. 11. 1944. Byl dislokován na severovýchodě Běloruské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) v dnešní Vitebské oblasti (bělorus. Vicebskaja voblasc) v městě Vitebsk (dnes bělorus. Vicebsk). Byl rozmístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce. Tentokrát v něm však byli soustředěni zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní příslušníci některých dalších národů. V následujícím roce byl reorganizován na VITEBSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 271 (viz).