VITEBSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 271

VITEBSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 271 (rus. Vitebskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 271 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 271).

Je zmíněn již ve výkazech z 8. 6. 1945 a vznikl zřejmě reorganizací dosavadního VITEBSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 191 (viz). Nacházel se na severovýchodě Běloruské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) v dnešní Vitebské oblasti (bělorus. Vicebskaja voblasc) v městě Vitebsk (dnes bělorus. Vicebsk). Byl rovněž zmíněn v memorandu náčelníka Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR z 12. května 1948 o výsledcích politické práce mezi válečnými zajatci v 1. čtvrtletí roku 1948 1. Memorandum konstatovalo zcela neuspokojivý stav pracovního soutěžení a produktivity práce v tomto táboře.


  1. Rus. ob itogach političeskoj raboty sredi vojennoplennych za I kvartal 1948 g..