VIŠLAG

VIŠLAG (zkr. z rus. Višerskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Višerský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Višerlag; UVITLZ.

Zřízen: v letech 1928─1929 z Višerského oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz).

Zrušen: 26. 7. 1934.

Byl podřízen: zpočátku Jednotné hlavní politické správě SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenija SSSR nebo zkr. OGPU SSSR) 1; potom Správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. ULAG OGPU SSSR) a později Hlavní správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR); nakonec Zplnomocněnému zastoupení Jednotné hlavní politické správy SSSR v Uralské oblasti (rus. polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Uralskoj oblasti nebo zkr. PP OGPU SSSR po Uralskoj obl.).

Nacházel se: na západním svahu severního Uralu v Uralské oblasti 2.

Správa sídlila: zpočátku v osadě Malaja Vižaicha a později v obci Vižaicha (od roku 1942 město Krasnovišersk v Permské oblasti asi 315 km severně od Permi) 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: průměrný stav v roce 1929 7363; 1. 1. 1930 7873; 1. 4. 1930 6060; 15. 4. 1931 39000; průměrný stav v roce 1931 37800; průměrný stav v roce 1932 22316; průměrný stav v roce 1933 16997; 1. 1. 1934 11160; 1. 4. 1934 3525.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; stavba Višerské celulózky a papírenského kombinátu V. R. Menžinského (Višchimz) 4; stavba silnic; práce v sovchozech; dodavatelské práce pro závody Chimstroj, Severochim, Bereznický, Uralstrojtrest a závod na výrobu umělých hnojiv; bytová výstavba; zhotovování spotřebního zboží.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Dnes území Permské oblasti. 

  3. Přístav na řece Višeře; odtud zřejmě byl odvozen název táboru. 

    V roce 1930-1949 byla na břehu řeky Kolva pět kilometrů od obce Vižaicha zvláštní osada (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) stejného jména. Byla určena pro násilně přesídlené obyvatele z různých oblastí země a zpočátku podléhala Višlagu. V létě 2003 vztyčili permští studenti na místě bývalé osady dřevěnou pamětní desku. O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1.

  4. Vjačeslav Rudolfovič Menžinskij byl od roku 1926 náčelníkem Jednotné hlavní politické správě SSSR. Továrna postavená vězni tedy nesla jeho jméno! 

    Dnes Višchimz pokračuje jako akciová společnost Višerabumprom.

    V říjnu 2002 byl na území závodu zbudován pomník bývalým zvláštním přesídlencům a vězňům Višlagu s nápisem: „Památník prvním budovatelům Višchimzu“ (rus. Pamjatnik pervostroitěljam VIŠCHIMZA).