VIŠERSKÉ ODDĚLENÍ SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR

VIŠERSKÉ ODDĚLENÍ SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (rus. Višerskoje otdělenije Soloveckogo ispravitělno-trudovogo lagera Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. Višerskoje otdělenije Soloveckogo ITL OGPU SSSR).

Šlo o 4. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz). Bylo zřízeno v roce 1925 u ústí řeky Vižaicha do Višery na západním svahu severního Uralu v Uralské oblasti (dnes severovýchod Permské oblasti) 120 km severně od Solikamska ve vesnici Moročany jako rozřaďovací [tranzitní] středisko pro vězeňské transporty do táborů na severu Ruska. Podle některých pamětníků prošlo střediskem více než dvacet tisíc vězňů. Koncem dvacátých let bylo předáno VIŠLAGU (viz).