VISSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 269

VISSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 269 (rus. Visskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 269 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [SSSR № 269).

Byl zřízen v roce 1945 v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika). Přesné údaje o jeho dislokaci nejsou uváděny. Patrně však šlo o bývalou osadu Wyszków v Karpatech ležící v tehdy průsmyku Bysterském (Torunském) na někdejší hranici Podkarpatské Rusí v Československu a po sovětské anexi polského území na západní Ukrajině v roce 1939 a maďarské okupaci Podkarpatské Rusi přejmenovanou na Wissk 1. Tábor byl zřejmě dočasný a určen pro německé vojáky zajaté během bojových operací Rudé armády v této oblasti a internované polské obyvatelstvo. Ještě téhož roku byl zrušen.


  1. Dnes osada Vyškiv v Vyškivském (Torunském) průsmyku v Dolinském okrese (ukr. Dolynskij rajon) Ivano-Frankovské oblasti (ukr. Ivano-Frankivska oblast) na hranici se Zakarpatskou oblastí (ukr. Zakarpatska oblast).