VINNICKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 253

VINNICKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 253 (rus. Vinnickij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 253 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 253).

Vznikl v roce 1944 v jižní části Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) ve Vinnické oblasti v městě Vinnica (ukr. Vinnicja). Podle některých historiků byl již v letech 1939-1941 v tomto městě umístěn tábor zvláštního určení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. lager osobogo naznačenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR) pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu

a nasazené na práce na strategických stavbách Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD SSSR) 1. Za druhé světové války bylo město okupováno německou armádou a v  objektech tábora byl zřízen německý zajatecký tábor určený pro zajaté rudoarmejce. Po znovudobytí města Rudou armádou byl naopak vystřídán táborem pro zajaté Němce a společně s Německem bojujícími rumunskými a maďarskými vojáky a internovanými příslušníky některých dalších národů zrušeným patrně na přelomu let 1947-1948 2.


  1. Po útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941 byl tábor zrušen a internovaní Poláci rozmístěni do nápravněpracovních táborů. 

  2. Táborové objekty ve Vinnici měly ještě delší historii a již ve třicátých letech sloužily patrně místní Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra Ukrajinské SSR. 

    V roce 1943 německé okupační orgány totiž nalezly v okolí tábora na místě bývalých objektů Lidového komisariátu vnitra USSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl USSR nebo zkr. NKVD USSR) masové hroby několika tisíců mužů a žen zastřelených zřejmě v letech 1937-1938. Sovětský svaz po dlouhá desetiletí odmítal tento hrůzný objev jako německou propagandu a teprve v devadesátých let bylo přistoupeno k exhumaci obětí a z hromadných hrobů bylo vyzdviženo kolem deseti tisíc lidských lebek se stopami průstřelu v týlu.

    Podle postupně nalezených archivních dokladů bylo ve Vinnici sovětskou bezpečností tehdy zlikvidováno asi dvacet tisíc lidí.