VILJUJSKLAG

VILJUJSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Viljujskije lagerja neboli čes. Viljujské tábory).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Nacházel se v povodí řeky Viljuji (přítok Leny)na severu východní Sibiře v Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) téměř 600 km severozápadně od Jakutska ve Viljujském ulusu 1. Zima v lokalitě trvá kolem sedmi měsíců a průměrná teplota vzduchu v lednu je -40°a v červenci maximálně 16°C. Vězni těžili zlato a uhlí. Patrně šlo o táborové středisko DŽUGDŽURLAGU (viz).


  1. Jak. okres.