BAKULAG

BAKULAG (zřejmě zkr. z rus. Baku lager ve významu Lager Baku neboli čes. volně Tábor Baku).

Je zmiňován některými pamětníky. Nacházel se v Ázerbájdžánu (od roku 1991 samostatná Ázerbájdžánská republika; ázerb. Azärbaycan Respublikas) na Apšeronském poloostrově (ázerb. Abseron Jarimadasi) u Kaspického moře v lokalitě přístavu Baku (ázerb. Baki) a vězni těžili ropu a pracovali v místním ropném zpracovatelském průmyslu. Patrně šlo o táborové oddělení KASPIJLAGU (viz) nebo o tábory zajatců a internovaných umístěné v Baku v letech 1946-1949 1.


  1. Viz Bakinský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 328 a Bakinský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 442. 

    Podle pamětníků měl prý tábor číslo 500; jenže v tehdejších seznamech zajateckých a internačních táborů nebo nápravněpracovních táborů není žádný tábor označen tímto číslem. Vzpomínky zřejmě jsou již nepřesné.

    Podle jiných pamětníků byl tábor rozdělen na mnoho táborových oddělení rozmístěných u jednotlivých těžebních míst po celém Apšeronském poloostrově.