VETLAG

VETLAG (zkr. z rus. Vetlužskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Vetlužský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Unže-Vetlužskij ITL 1.

Zřízen: v roce 1931.

Zrušen: v srpnu 1937.

Byl podřízen: Správě Lidového komisariátu vnitra SSSR v Gorkijském kraji (rus. Upravlenije Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Gorkovskomu kraju nebo zkr. UNKVD po Gorkovskomu kr.).

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží v Gorkijské (dnes Nižegorodská) oblasti.

Správa sídlila: asi 100 km západně od Gorkého (dnes Nižnij Novgorod) v železniční stanici Suchobezvodnoje 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1935 9232; 1. 1. 1936 13535; 1. 1. 1937 13888; 1. 7. 1937 1128.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: ruští historici v dochovaných dokumentech nenalezli.


  1. Není to však název používaný v dochovaných dokumentech a uvádějí ho pouze bývalí vězni; nejspíš šlo o pojmenování některé táborové jednotky rozmístěné v povodí řeky Unžy na severní hranici oblasti. 

  2. Ruští historici nevysvětlují název tábora; byl však patrně odvozen od rozmístění hlavní táborové jednotka v lokalitě sousední železniční stanice Vetlužskaja (viz Varnavinský nápravněpracovní tábor pozn. 1) nebo v povodí zdejší řeky Vetlugy. 

    Od roku  1938 sídlila v Suchobezvodném správa jednoho z největších sovětských táborových komplexů – Unžlagu (viz).

    A ještě v roce 2003 bylo ve Suchobezvodném sídlo šesti Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF); čtyři tábory se nacházejí přímo v nejbližším okolí.