VERCHOJANSKLAG

VERCHOJANSKLAG (zkr. z rus. Verchojanskij lager neboli čes. Verchojanský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách pamětníků. Nacházel se na severu východní Sibiře v Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) za severním polárním kruhem 675 km severně od Jakutska v povodí řeky Jany v okolí města Verchojansk 1. Šlo o táborové oddělení SEVVOSTLAGU a později o skupinu táborů JANLAGU (oba viz) 2.


  1. Do Vechojanska byli posíláni političtí vyhnanci již carským režimem. 

    Město se nalézá v oblasti pólu chladu s absolutním teplotním minimem -71° C; průměrná teplota v lednu dosahuje „jen“ -50°C.

  2. Podle některých ruských historiků vězni údajně pracovali v místních měděných a cínových dolech.