VERCHNIJ DĚBIN

VERCHNIJ DĚBIN.

Další oficiálně používané označení: Verchněje-Děbinsk.

Tábor u zlatonosného naleziště na horním toku řeky Děbin v severovýchodní Sibiři na Dalekém východě v Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu. Byl spravován zřejmě zpočátku SEVVOSTLAGEM a později SEVLAGEM (oba viz). V roce 1956 bylo naleziště spojeno se sousedním Kalininovým nalezištěm (rus. priisk imeni Kalinina) a s nalezišti DŽELGALA (viz) a Tangara s centrem společného podniku v osadě BURCHALA (viz). Všechna naleziště jsou zřejmě dodnes v provozu.