VERCHNĚSALDSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

VERCHNĚSALDSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Verchně-Saldinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízen: 21. 11. 1955.

Zrušen: podle ruských historiků rozkaz tábor vůbec nebyl zřízen.

Byl podřízen: Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ).

Nacházel se: ruští historici v dochovaných dokumentech zřejmě nenalezli ani uvažované místo rozmístění tábora 1.

Správa sídlila: ani sídlo budoucí správy tábora zřejmě není známé.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 4500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: měli pracovat na stavbách Hlavní správy speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR na Uralu 2.


  1. Ruští historici nevysvětlují ani název tábora; byl však zřejmě odvozen od uralského města Verchňaja Salda na řece Saldě asi 195 km severně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg) ve Sverdlovské oblasti. 

  2. Právě v městě Verchňaja Salda byl v padesátých letech vybudován významný podnik hutní výroby – dnešní Verchněsaldská hutní společnost (rus. Verchněsaldinskoje metallurgičeskoje promyšlennoje objediněnije nebo zkr. VSMPO); vyrábí především titan a jeho deriváty.