VERCHNĚ-SEJMČANSKÝ DŮL

VERCHNĚ-SEJMČANSKÝ DŮL (rus. Verchně- Sejmčanskij rudnik).

Další oficiálně používané označení: Kaňon.

Rudné doly na horním toku řeky Sejmčan v povodí Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti s táborem spravovaným postupně různými centrálami zabezpečujícími pracovní sílu pro doly a těžbu zlata na hranici Sejmčanského okresu a Olského okresu. Již od třicátých let patřil zdejší mužský tábor do SEVVOSTLAGU (viz). V letech 1948-1954 byl 6. táborovým oddělením BĚRLAGU (viz) a potom se opět vrátil do SEVVOSTLAGU. Tábory zřejmě měly v této lokalitě také JUZLAG a v padesátých letech ještě OMSUKČANLAG (oba viz). V šedesátých letech byla těžba zastavena a lokalita je neobydlena. Viz rovněž SEJMČAN a KOLYMALAG.