VERCHIŽEMLAG

VERCHIŽEMLAG (zkr. z rus. Verchně-Ižemskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Verchněižemský [dosl. Hornoižemský] nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Verchněižemlag.

Zřízen: 17. 11. 1941 vyčleněním z UCHTIŽEMLAGU (viz).

Zrušen: 17. 7. 1942 navrácením do UCHTIŽEMLAGU.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: zpočátku osada Uchta na stejnojmenné řece a později osada Krutaja 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba zařízení průmyslu těžby plynu a sazoven v lokalitě Krutaja 2.


  1. Název tábora ruští historici nevysvětlují; byl však odvozen zřejmě od umístění některé táborové jednotky v lokalitě sousední osady Verchněižemskij (dnes v Sosnogorském okresu) nebo na břehu horního toku řeky Ižmy (odtud možnost čes. překladu Hornoižemský). 

  2. V roce 2001 se v osadě Verchněižemskij konaly oslavy šedesátého výročí založení největšího zdejšího závodu trustu Severgazprom – Krutského závodu kanálového technického uhlíku (rus. Krutjanskij zavod kanalnogo těchugleroda). Na původní stavitele samozřejmě nikdo nevzpomínal.